Page 1 of 1
Q.1
Напишете името и класаQ.2
На кой ред е написано изречение ?

Q.3
Изречението започва с начална :

Q.4
На кой ред думите не са свързани в изречение ?

Q.5
В кое изречение има грешка ?

Q.6
Колко са изреченията ? По улицата тича дете то падна заплака силно .

Q.7
Колко думи са сгрешени ? България, момчил,пролет,жабчо,море

Q.8
По колко срички има всяка дума ? едно поле ален уши

Q.9
Коя дума е сгрешил Георги ? Купихме нова кула .

Q.10
На кой ред са написани само звучни съгласни ?

Page 1 of 1
Create your own free online surveys now!
Powered by Crowdsignal