Десетица и единици

Прочетете въпросите и изберете верния отговор