Page 1 of 1
Q.1
Запишете името и класаQ.2
В кой ред всички числа са двуцифрени?

Q.3
Числото 78 има :

Q.4
С колко единици числото 85 е по-малко от числото 99?

Q.5
Посочете вярното равенство:

Q.6
В задачата 21+44=65 числото 65 е :

Q.7
Посочете верния отговор на следната задача "Триъгълник със страни 9дм,4дм и 7дм има обиколка, равна на :

Q.8
Ученици окопали 32 борчета и с 20 повече ели.Колко дръвчета всичко окопали учениците?

Page 1 of 1